1

Téma: Zkoušení tranzistorů

V opravárenské praxi se často setkáváme s potřebou lokalizace vadné součástky. Pokud není součástka viditelně poškozena, je jedinou možností takovou součástku změřit. Obyčejné propojky a spoje lze změřit snadno, například ohmetrem, nebo pomocí současných univerzálních měřicích přístrojů, ke bývá takzvaný pípák. Pokud jsou hroty vodivě spojeny vydává přístroj zvukový signál a na displeji zobrazuje případný úbytek napětí v milivoltech.
  Tímto způsobem, lze změřit i tranzistor, který si můžeme představit jako dvě antiseriově zapojené didy které jednotlivě proměříme. Pro představu je zde obrázek.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/tranzistor.gif

2

Re: Zkoušení tranzistorů

No dobře, ale jak vyzkoušet diodu? Dioda propouští proud pouze v jednom směru, to znamená při měření diody pokud dáme červený vývod měřáku na anodu diody (označena A na obrázku) a černý na katodu (K) tak se na displeji objeví číslo kolem 600, to znamená úbytek napětí 600 mV v propustném směru. Pokud obrátíme vývody měřáku, musí displej ukázat přetečení rozsahu, tedy žádnou hodnotu, pak je dioda v pořádku.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/dioda.jpg
  Takto lze postupovat i s diodou, která je zapájena v nějakém obvodu, třeba na desce plošných spojů. Ale neplatí to univerzálně, záleží na konkrétním zapojení a na součástkách okolo diody, abychom měli jistotu, můžeme diodu vypájet, stačí jeden vývod.

3

Re: Zkoušení tranzistorů

Teď můžeme dle tohoto postupu vyzkoušet tranzistor. Z předchozího příspěvku vyplývá, že můžeme tranzistor změřit jako dvojici diod se společným středem, označeným B, tedy báze. U tranzistoru typu NPN dáme červený vývod měřáku na vývod báze a zbylé dva vývody tranzistoru musejí vykázat hodnotu kolem 600 mV, pokud na ně přiložíme černý kabel měřáku. Přehozením vývodů měřáku nesmí displej na rozsahu měření diod vykázat žádnou hodnotu. Zrovna tak budeme-li měřit mezi vývody kolektoru (C) a emitoru (E) nesmí vykázat žádnou hodnotu v žádné "polaritě" měřáku. Zapojení vývodů E, B, C zjistíme z katalogového listu. U tranzistoru vodivosti PNP musíme postupovat s obrácenou polaritou měřáku.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/to-92.gif

4

Re: Zkoušení tranzistorů

http://svetelektro.com/Pictures/navody/meranie_tran/Meranie%20NPN%20tranzistora%20obr_1.GIF
Ze serveru svetelektro.com

5

Re: Zkoušení tranzistorů

Trochu problém u měření diodo-testrem digitálů je to, že měří proudem tuším 1mA a tímpádem nepoznáte "nabořený" přechod E-B dejme tomu KC507, který se projeví až při proudu okolo 20-40mA, který teče ručkovými analogovými ohmmetry. On totiž takový tranzistor s nabořeným jedním přechodem i na tranzistor-testu v digitálu normálně ukáže betu třeba 300, takže mnozí nabydou dojem, že je vše v pořádku. Nabouraný přechod se projeví až při větším proudu, bohužel. Sám jsem tak několikrát s digitálem naletěl a už na rychlý test jakéhokoli trandu používám konkrétně jugoslávský UNIMER 33, u kterého teče na ohmmetru na rozsahu x1 proud skoro 50mA, u dalších rozsahů úměrně méně. Vhodný je i starý dobrý DU10, tedy Avomet II., kde na rozsahu x1 teče něco přes 20mA. To už na rozpoznání rozdílných úbytků B-E a B-C bohatě stačí. Digitály jsou na toto opravdu na hovno.