1

Téma: Nejjednodušší zesilovač

Na následujícím příkladu chci demonstrovat princip zesílení střídavého napětí. Pro názornost byl zvolen on-line simulátor, který ke své činnosti vyžaduje mít v počítači nainstalovám a povolen java script. Je to docela intuitivní nástroj. Pro začátek prozradím, že po kliknutí pravým tlačítkem na konkrétní součástku se otevře menu, mimo jiné s nabídkou editace, kde můžeme měnit hodnotu dané součástky a sledovat vliv v konkrétním obvodu. V našem příkladu doporučuji editovat odpor 470k a sledovat vliv na tvar výstupního signálu.
jednostupňový zesilovač
Ale můžeme měnit předpětí jak chceme, signál při této úrovni je stále zkreslený. Je to způsobeno nelinearitou tranzistoru. Takovýto zesilovač, by byl vhodný možná tak k zesílení signálu pro polní telefon, nebo nějaký interkom, ale i tam by bylo při velkém signálu slyšet zkreslení. Pro lepší poslech, je potřeba zesilovač linearizovat, tak aby v celém rozsahu úrovní zesiloval stejně.

2

Re: Nejjednodušší zesilovač

Toho lze dosáhnout zavedením záporné zpětné vazby, která sice zmenší celkové zesílení ale na druhé straně celé zapojení linearizuje. Na následující simulaci, už vidíme pěkný sinusový signál. Na stejnou výstupní úroveň bylo nutno zvýšit vstupní signál na 150 mV.
jednostupňový zesilovač se zápornou zpětnou vazbou
  Celkové zesílení stupně je dáno poměrem odporů v kolektoru a emitoru. To znamená 1000/27 = 37x

3

Re: Nejjednodušší zesilovač

Jednoduchý zesilovač, který už utáhne i reproduktor
simulace
Toto zapojení se 4 tranzistory je už plně funkční koncový zesilovač schopný dodat do zátěže 4 ohmy výkon kolem 2 wattů, při napájecím napětí 12V. Jednoduchost je vykoupena horšími užitnými vlastnostmi tohoto zesilovače, zejména stabilitou pracovního bodu a klidového proudu, které je třeba nastavit v zahřátém stavu.

4

Re: Nejjednodušší zesilovač

Schema pro následný návrh desky plošných spojů
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/2wamp.png

5

Re: Nejjednodušší zesilovač

Takhle nějak by mohl vypadat plošný spoj pro takovýto zesilovač. Stavět ho nedoporučuji, protože má na svůj výkon docela velké rozměry. Snad jen pro někoho, kdo si chce ověřit funkci takového zapojení. Pro případné zájemce o stavbu chystám konstrukci koncového zesilovače s výkonem 50 W, který bude jen o málo složitější.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/2w_amp.png