1

Téma: VLF konvertor dle OK1HDU

Díky autorovi, který mi ochotně zaslal plošné spoje se mě podařilo zrealizovat tuto konstrukci v docela krátkém čase.
Návod zde: http://599.cz/view.php?cisloclanku=2019011401
http://elektrotest.cz/files/images/ham/VLFkonvertor.jpg

2

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Ještě před tím, jsem si odsimuloval dolní propust na vstupu, abych zjistil jak vysoko to bude chodit. Pokud by to neumělo alespoň 130 kHz, byl jsem připraven to přepočítat. Ale poněkud jsem autora podcenil. :-)

http://elektrotest.cz/files/images/ham/LPF.jpg

3

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Zajímal mě konverzní zisk. Pustil jsem do toho 1,6 mV a na výstupu se objevilo asi -48 dBm, nosná prochází asi -57 dBm, s tím si ale běžný transceiver snadno poradí.
http://elektrotest.cz/files/images/ham/vlf-spectrum.jpg

4

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Dnes zaslechnuto testovací vysílání SAQ. Nosná a pak klasické vvv de saq saq. Signál hodně slabý, chtělo by to laděnou anténu. V záznamu je začátek včetně mého ladění.

http://elektrotest.cz/files/images/ham/vvv.jpg

http://ftp.elektrotest.cz/saq1.mp3

5

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Vánoční vysílání zde. Po první asi čtvrtině relace asi došlo k rušení, které hodně snížilo kvalitu záznamu.

elektrotest.cz/files/videa/SAQ2021.mp3

6

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Letošní záznam vysílání SAQ z Grimetonu. Anténa inv V pro 80m.

http://ftp.elektrotest.cz/SAQ23.mp3

Přepis, tak jak jsem to zachytil

This is Grimeton radio station/ SAQ in transmission using the Alexanderson 200 kW alternator from 1924 on 1q.2 kHz.= Grimeton radio station, like radio as a medium, symbolizes the meaning a necessity of reliable communication between people in different parts of the world, and emphasizes the vitality and value of the freedom of spech as a basic human reght. On thes year´s world radio ray, we wish to htghlight independent radio and its importance in confict prevention and peace building. Increased support to independent radios necsessary to allow it to continue bridgeng divides and promoting dialogue. Which are key factors in achieving global peace.=Signed: Vardeerg calling for peace network. World heritage Grimeton radio station and the alexander grimeton friendship association.=For QAL info please read our website: www.alexander.n.se + de SAQ SAQ SAQ SK

Google překlad:

Toto je radiostanice Grimeton/SAQ ve vysílání pomocí alternátoru Alexanderson 200 kW z roku 1924 na 17,2 kHz.=
Radiostanice Grimeton, stejně jako rádio jako médium, symbolizuje význam nutnosti spolehlivé komunikace mezi lidmi v různých částech světa a zdůrazňuje vitalitu a hodnotu svobody slova jako základního lidského práva. Na letošním světovém rozhlasovém dnu chceme upozornit na nezávislý rozhlas a jeho význam v prevenci konfliktů a budování míru. Zvýšená podpora nezávislých rádií je nezbytná, aby mohla pokračovat v odstraňování překážek a prosazování dialogu. Což jsou klíčové faktory pro dosažení globálního míru.=
Podepsáno: Vardeerg volá po mírové síti. Rozhlasová stanice Grimeton světového dědictví a sdružení přátelství Alexandra Grimetona.=
Informace o QAL naleznete na našich webových stránkách: www.alexander.n.se + de SAQ SAQ SAQ SK

7

Re: VLF konvertor dle OK1HDU

Dnešní záznam, který vzniknul jen díky OK2PIP a OK2PRF.  Nestihnul jsem zprovoznit pořádný záznamový stroj, takže jen do mobilu přes mikrofon. V tomto vysílání bohužel došlo k nějakému rušení trvalou nosnou jen pár stovek Hz vedle SAQ signálu z  Grimetonu

http://elektrotest.cz/files/ham/grimeton23.mp3